تماس با ما  

آدرس: تهران -  خ 17 شهریور  - بلوار قیام–خ  مشهدي رحيم شمالی

 (زيبای سابق)   پلاک 64

تلفن تماس   :     

33556400     33551964

منطقه 12

پست الکترونیک:

ghadir_12@yahoo.com