فضاها و امکانات  
 • •18 کلاس ،  12کلاس مجهز به  سیستم هوشمند(تخته هوشمند، ویدئوپروژکتور و قلم نـوری جهـت برگــزاری
 • کلاس های حضــوری- مجـــازی)
  •نمازخانه
  •ناهارخوری
  •سالن ورزشی
  •سایت کامپیوتر متصل به شبکه
  • 4 آزمایشگاه مجزا (زیست - شیمی – فیزیک – علوم)
  •کتابخانه به تفکیک پایه آموزشی(دوره اول و دوم متوسطه)
  •آمفی تئاتر مجهز جهت برگزاری همایش ها، مراسم ها، امتحانات
  •طراحی اتاق بازی و همچنین استقرار میز پینگ پنگ و فوتبال دستی ، دوچرخه و اسکیت در حیاط مدرسه و در
 • ورودی هر طبقه جهت تفریحات سالم و با نشاط در زنگ تفریح