درباره ما  

دبیرستان دخترانه الغدیر در سال 77-1376 با هدف ایجاد محیطی پویا و با نشاط به منظور تربیت دانش آموختگانی با ایمان و اندیشمند توسط جامعه تعلیمات اسلامی تاسیس شد. در حال حاضر این مرکز آموزشی در دوره اول متوسطه (پایه هفتم،هشتم ونهم) و دوره دوم متوسطه (پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم دررشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی و معارف اسلامی) دانش آموز می پذیرد.

مهم ترین رویکردهای آموزشی و پرورشی :  

به کارگیری نظام یادگیری کارآمد مبتنی بر سه گانه پیش مطالعه ، آموزش و مباحثه
فراهم نمودن زمینه پرسشـگری دینی و تقویت مبـانی معرفتـی ، انقـلابی و علمـی 
اجرای سیاست های هوشمندسازی با تکیه بر استفاده از فرصت های فضای مجازی